Menu overslaan
Samen Spelen 15 juli 2015 's Hertogenbosch

NSGK draagt € 20.000 bij aan een programma van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie en de Nederlandse Vereniging voor Autisme voor het stimuleren van een vriendelijk sportklimaat voor kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag.

PROJECTPLAN DE SPORTVERENIGING AUTISMEPROOF met Nieuwe Kansen Sport

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij