Menu overslaan
Samen Leren Amsterdam

App helpt kinderen om gebarentaal te leren

Met steun van onze donateurs heeft de NSDSK een gebaren-app ontwikkeld voor jonge kinderen die doof of slechthorend zijn of spraak-taalproblemen hebben. De app helpt hen om spelenderwijs gebarentaal te leren. Ook horende kinderen uit hun omgeving kunnen de app gebruiken, zodat broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes met elkaar kunnen communiceren.

De KinderGebaren-app is gemaakt door nieuwe-media-ontwikkelaar Bas van der Wilk. Zijn zoontje Kester (4) is slechthorend. Toen Kester anderhalf jaar oud was, zag Bas dat hij gebaren goed oppikte van zijn oudere zus Tirza; beter dan van volwassenen. En toevallig zat Kester op een behandelingsgroep van de NSDSK, waar het idee leefde om een app te ontwikkelen waarmee kinderen gebarentaal kunnen leren. Bas filmde een aantal gebaren van Tirza en andere kinderen, koppelde daar foto’s en geluid aan, en zo was de eerste gebaren-app een feit.

Die eerste versie, die 13 gebaren bevatte, is uitgebreid getest in de praktijk. De frisse, speelse vormgeving werkt goed. Net als het feit dat alle voorbeeldgebaren in de filmpjes door kinderen worden gemaakt; kinderen nemen nu eenmaal het liefst een voorbeeld aan leeftijdgenootjes. En ook goed horende kinderen vinden de app ‘cool’; zij zien de gebaren als een geheimtaal waarmee ze met elkaar in code kunnen communiceren. Met de bijdrage van NSGK zijn nu ongeveer 200 gebaren aan de app toegevoegd, vooral woorden uit de belevingswereld van peuters en kleuters. De app is gratis beschikbaar via Google Play Store en de App Store.

Dat horende kinderen de app ook leuk vinden, komt goed uit. Sinds de introductie van Passend Onderwijs zullen steeds meer kinderen met een auditieve beperking naar een reguliere school gaan. De KinderGebaren-app kan dan in de klas worden ingezet om klasgenoten te laten ervaren dat goed kunnen horen en praten niet vanzelfsprekend is en dat communiceren met gebaren leuk kan zijn. 

De NSDSK biedt specialistische zorg aan mensen met klachten op het gebied van gehoor of spraak en taal. De stichting staat landelijk bekend om haar zorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar, maar helpt ook oudere kinderen en volwassenen en doet wetenschappelijk onderzoek. 

Bekijk het filmpje over de KinderGebaren-app.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij