Menu overslaan
Samen Spelen 8 januari 2016 Culemborg

NSGK maakt het mogelijk dat Stichting Wooninitiatief Culemborg een wooninitiatief kan opzetten voor jongeren met een verstandelijke beperking. Daarom draagt NSGK € 1000,- bij aan voor een openingsfeest met de buurt.

Opening Vlinderhof

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij