Menu overslaan
Samen sporten 7 december 2015 Boxtel

NSGK maakt het mogelijk dat de bewoners van Stichting WoonGewoon straks in een gewone wijk kunnen wonen. Daarom draagt NSGK € 2.500,- bij aan de oprichting van het wooninitiatief.

Startbijdrage

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij