Menu overslaan
Samen Spelen 19 oktober 2015 Sambeek

NSGK maakt het mogelijk dat op het nieuwe schoolplein van basisschool De Bolster kinderen met en zonder beperking gewoon samen kunnen spelen. Daarom draagt NSGK € 10.000,- bij aan het toegankelijk maken van een nieuw schoolplein.

Groen Speelplein De Bolster Sambeek

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij