Menu overslaan
Samen Spelen 29 december 2015 Gouda

NSGK maakt het mogelijk dat vrijwilligers van Stichting Het Buitenhof worden getraind in het omgaan met (jongeren met) autisme en/of een verstandelijke beperking, zodat zij hun begeleidingstaak beter voorbereid kunnen uitvoeren. Daarom draagt NSGK € 1.900,00 bij aan de het project 'deskundigheidsbevordering vrijwilligers'.

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers: omgaan met met autisme

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij