Menu overslaan
Samen sporten 6 november 2015 Almere

Stichting Vaarthuis biedt jongeren met een verstandelijke en/of autistische beperking mogelijkheden tot zelfstandig wonen in een reguliere woonwijk. Daarom draagt NSGK € 7.500,- bij aan inhuur van expertise voor versterking van de band tussen de bewoners, de ouders en de buurt.

Samen in regie (SIR)

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij