Menu overslaan
Samen Spelen 5 december 2015 Amsterdam

NSGK maakt het mogelijk dat judoka's met en zonder beperking gezamenlijk op reis kunnen naar Japan om zich verder te bekwamen in de Kata-judosport. Tevens kunnen zij daarbij op internationaal niveau kennis en ervaringen uitwisselen ter bevordering van inclusie binnen de Judosport. Daarom draagt NSGK € 3.115,00 bij aan het Project Japan van de Special Needs Judo Foundation.

Project Japan

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij