Menu overslaan
Samen Spelen 25 november 2015 Valkenburg aan de Geul

NSGK maakt het mogelijk dat jongeren met en zonder beperking samen kunnen deelnemen aan een internationaal schaaktoernooi met interculturele activiteiten. Daarom draagt NSGK € 6.000,00 bij aan Euro-chess 2016, georganiseerd door Adelante Kinderrevalidatie, Speciaal Onderwijs & Wonen, in samenwerking met de Euro-Chess Foundation.

Euro-Chess 2016

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij