Menu overslaan
Samen sporten 26 november 2015 Voorburg

NSGK maakt het mogelijk dat stichting Hethuis een adviseur inhuurt om hen te begeleiden bij het opzetten van een kleinschalig wooninitiatief. Daarom draagt NSGK € 3.630,- bij aan wooninitiatief Hethuis.

Vervolgsubsidie HetHuis

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij