Menu overslaan
Samen Spelen 13 januari 2016 Garsthuizen

NSGK maakt het mogelijk dat Vereniging Dorpsbelangen Garsthuizen-Startenhuizen een speeltuin realiseert waar kinderen met en zonder beperking elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen spelen. Daarom draagt NSGK € 15.000,- bij aan nieuwe speeltoestellen.

Multifunctioneel Plein Garsthuizen

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij