Menu overslaan
Samen sporten 18 december 2015 Blijham

NSGK maakt het mogelijk dat Wooninitiatief Fundament logeermogelijken kan aanbieden aan jongeren met een verstandelijke beperking, ten behoeve van respijtzorg. Daarom draagt NSGK € 3.875,- bij aan de inrichting van een logeerkamer.

Logeeropvangruimte in wooninitiatief Fundament

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij