Menu overslaan
Samen sporten 26 november 2015 Noordwijkerhout

NSGK maakt het mogelijk dat stichting WESP verder kan werken aan de ondersteuning van kinderen met een beperking in de jeugdzorg via de methodiek 'ontwikkelcirkel'. Daarom draagt NSGK € 40.000,-- bij aan de Zeeboerderij.

3e jaar Zeeboerderij

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij