Menu overslaan
Samen Spelen 7 maart 2016 Schiedam

NSGK maakt het mogelijk dat jongeren met reuma tijdens een vakantieweek ervaringen kunnen uitwisselen en zo beter leren omgaan met hun ziekte. Daarom draagt NSGK € 6.675,00 bij aan de jongerenvakantieweek 2017.

Jongerenvakantieweek 2017

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij