Menu overslaan
Samen Spelen 8 maart 2016 Delft

NSGK maakt het mogelijk dat kinderen met een beperking net als lle andere kinderen kunnen deelnemen aan het Grote Kinder Zomerfeest in Delft. Daarom draagt NSGK € 1.500,00 bij aan de Stichting Delftse Vakantie Activiteiten.

Het Grote KinderZomerFeest

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij