Menu overslaan
Samen Spelen 4 februari 2016 Woerden

Stichting Boschuysen maakt het mogelijk dat dove en slechthorende kinderen kunnen deelnemen aan de Nationale Leesvertelwedstrijd, hetgeen bijdraagt aan hun taalontwikkeling en zelfbewustzijn. Daarom draagt stichting Boschuysen € 3.000,00 bij aan de Nationale Leesvertelwedstrijd 2016 van stichting Woord en Gebaar.

Nationale LeesVertelwedstrijd

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij