Menu overslaan
Informatie en voorlichting 27 januari 2016 's-Gravenhage

NSGK maakt het mogelijk dat Stichting de Uitdaging jongeren met een verstandelijke beperking in staat stelt een bijdrage te leveren aan de samenleving door ondersteuning van werkervaringsplekken, waardoor zij empowert worden en de beeldvorming positief wordt beinvloed. Daarom draagt NSGK € 4.500,- aan de aanschaf van een klussenbus.

Supporting Hard Work Visible impact, nearby

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij