Menu overslaan
Samen Leren 29 maart 2016 Utrecht

NSGK maakt het mogelijk dat het Seminarium Orthopedagodiek van de Hogeschool Utrecht in samenwerking met adviesbureau Nul25 studenten in staat stelt om in de praktijk kennis te maken met inclusief onderwijs zoals dat in het buitenland al ontwikkeld is. Daarom draagt NSGK € 7.250,-- bij aan Inspiratiereis Graz.

Inspiratiereis Graz

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij