Menu overslaan
Samen sporten 1 januari 2016 Eindhoven

NSGK vindt het belangrijk dat jongeren zelf kunnen kiezen waar ze willen wonen. Daarom draagt NSGK € 6.680,- bij aan het inhuren van expertise voor de realisatie van de Wooninitiatief Plu-S waar 10 jongeren met een verstandelijke beperking midden in de woonwijk kunnen wonen.

Wooninitiatief Plu-S

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij