Menu overslaan
Samen Spelen 23 februari 2016 Rijswijk

NSGK maakt het mogelijk dat Stichting Don Bosco kinderen met en zonder beperking samen aan vakantie-activiteiteiten kunnen meedoen. Daarom draagt NSGK € 10.000,- bij aan Het Spektakelbos.

Spektakelbos

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij