Menu overslaan
Informatie en voorlichting 10 februari 2016 Amsterdam

NSGK maakt het mogelijk dat Stichting het Witte Bos een langdurige bewustwordingscampagne rondom FAS uitvoert. Daarom draagt NSGK € 15.000,-- bij aan FAS 2026.

FAS project 2025

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij