Menu overslaan
Informatie en voorlichting 12 april 2016 Driebergen

NSGK maakt het mogelijk dat Lotje en Co een magazine en website maken voor gezinnen met een zorgintensief kind. NSGK draagt hier € 48.000,-- aan bij.

continuering

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij