Menu overslaan
Samen Leren Amersfoort

Leerstoel Disability Studies.

Hoe moet je de samenleving inrichten zodat mensen met een beperking daar vanzelfsprekend deel van kunnen uitmaken? Dat is in het kort de vraag die onderzocht wordt door de Leerstoel Disability Studies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. NSGK draagt daaraan bij.

Welke factoren bevorderen de kwaliteit van leven van mensen met een beperking en gezinnen met een gehandicapt kind? Wat kunnen gemeentes doen om op lokaal niveau te zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen? Welke rol kan een creatieve onderzoeksmethode spelen bij het bespreekbaar maken van stigma’s? Hoe kun je ervoor zorgen dat werkgevers en werknemers met een beperking elkaar beter weten te vinden? De Leerstoel Disability Studies onderzoekt dergelijke vragen op een wetenschappelijke manier.

Dat levert waardevolle kennis op om onze samenleving inclusiever te maken. Dat wil zeggen: ervoor te zorgen dat mensen met en zonder handicap op gelijkwaardige manier kunnen deelnemen. Die inclusieve samenleving wordt ook op de werkvloer in de praktijk gebracht: bij Disability Studies werken onderzoekers met en zonder een beperking met elkaar samen aan de onderzoeken. Daarnaast creëert de leerstoel een kweekvijver van talentvolle jonge studenten en wetenschappers met een beperking die stage- en promotieonderzoek doen in binnen- en buitenland.

Disability Studies erkent beperkingen als gewoon onderdeel van het menselijk leven in al zijn diversiteit. De beperkingen worden bestudeerd als complex verschijnsel, waarbij de persoon, het lichaam, de (sociale) omgeving en de maatschappij een rol spelen. Hoe de samenleving beperkingen ziet, heeft bijvoorbeeld verstrekkende gevolgen voor het leven van volwassenen, jongeren en kinderen en voor de samenleving als geheel. Onderzoeksthema's zijn Family Quality of Life, Participatie, Coöperatieve onderzoeksmethodieken, Ervaringskennis & Ervaringsdeskundigheid, en Stigmabestrijding.

De bijzondere leerstoel is in 2013 opgericht door Stichting Disability Studies in Nederland (DSiN) en VUmc, in samenwerking met een aantal partners waaronder NSGK. Prof. dr. Geert van Hove bekleedt de leerstoel. Hij  combineert zijn functie aan de VU met het hoogleraarschap aan de Universiteit van Gent. In de jaren tachtig richtte Van Hove, als één van de eerste onderzoekers in België, diverse projecten op voor mensen met een verstandelijke beperking. Als hoogleraar aan de Universiteit van Gent is Van Hove nauw betrokken bij families met kinderen met een beperking die kiezen voor inclusief onderwijs en zet hij zich in voor de internationale empowerment beweging 'Our New Future'. 

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij