Menu overslaan
Informatie en voorlichting 21 maart 2016 Driebergen

NSGK maakt het mogelijk dat Stichting Lotje en Co een adviseur inschakelt voor het opstellen van een fondsenwervingsstrategie. Hieraan draagt NSGK € 8.000,-- bij.

inzet adviseur fondsenwervingsstrategie

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij