Menu overslaan
26 mei 2016 Rotterdam

Cam on Wheels

Als je niet of nauwelijks kunt spreken, hoe communiceer je dan met de mensen om je heen? Dat is heel moeilijk. Naar schatting hebben 60.000 Nederlandse jongeren door ziekte of een motorische beperking een ernstige spraak/taalontwikkelings-stoornis. Zij raken bijna altijd in een enorm sociaal isolement. NSGK helpt deze jongeren communiceren met film als ondersteunende communicatie.

Film is een toegankelijk middel voor dagelijkse communicatie en biedt de mogelijkheid om creatief verhalen te vertellen met behulp van beeld. Het project ‘Cam On Wheels’ laat jongeren hun visuele talenten verder ontwikkelen en professionaliseren zodat zij deze kunnen inzetten in een beroep. Zij worden bijvoorbeeld opgeleid tot filmmaker, regisseur, verslaggever, cameraman/ vrouw of editor. En door een opleidings-werk-ontmoetingsplek te creëren, wordt hun isolement doorbroken.

Instructies

Zo krijgen ze de kans om zich niet alleen te uiten maar ook om gelijkwaardig mee te draaien in de maatschappij. Cam On Wheels gaat nauw samenwerken met onder andere het Nederlands Filmfonds en het Instituut voor Beeld en Geluid. Bij deze en andere partners kunnen de jongeren werkervaring opdoen. Dit stimuleert tegelijk de filmsector om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te vergroten. Mascha Legel is bedenker, initiatiefnemer en projectleider van Cam On Wheels. NSGK steunt haar project van harte want hierdoor staan deze jongeren niet langer aan de zijlijn.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij