Menu overslaan
Informatie en voorlichting 1 maart 2016 Rotterdam

NSGK maakt het mogelijk dat het PBR (Platform voor Participatie en Burgerschap te Rotterdam) in samenwerking met verschillende vrijwillige zelforganisaties kan werken aan de bewustwording en positieve beeldvorming rondom kinderen met een geestelijke beperking onder nieuwe Nederlanders. Daarom draagt NSGK € 19.000,00 bij aan het project "Mooi anders".

Mooi Anders

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij