Menu overslaan
Samen Spelen 1 februari 2016 Amsterdam

NSGK maakt het mogelijk dat Stichting 5D jongeren helpt bij het nadenken over hun toekomst. Daarom draagt NSGK € 5.120,-- bij aan het project 'Jongerencoach'

NSGK Jongerencoach bij 5D

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij