Menu overslaan
Informatie en voorlichting 18 april 2016 Rotterdam

NSGK en Stichting Boschuysen maken het mogelijk dat Stichting IXL - Sickle Cell Awareness empowerment trainingen kan aanbieden voor jongeren met sikkelcelziekte, waardoor zij beter in staat zijn eigen regie te nemen over hun leven. Daarom dragen NSGK en Stichting Boschuysen totaal € 5.000,- bij aan deze trainingen.

Empowerment training

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij