Menu overslaan
21 maart 2016 Houten

NSGK maakt het mogelijk dat FODOK dove en slechthorende jongeren kan informeren, adviseren, inspireren en stimuleren ten aanzien van hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Daarom draagt NSGK € 20.000,00 bij aan het project Grow2work Youth.

Grow2work

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij