Menu overslaan
Samen Leren 21 juni 2016 Nijmegen Noord

NSGK maakt het mogelijk dat Stichting Liz een tweede Samen naar School klas opricht in Nijmegen. Daarom draagt NSGK € 17.500,-- bij aan 'Liz klas Dukenburg'.

Liz Klas Dukenburg

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij