Menu overslaan
Samen sporten 1 juni 2016 Zoetermeer

NSGK maakt het mogelijk dat de bewoners van Stichting Villa Eigenwijze Zoetermeer straks in een gewone woonwijk kunnen wonen. Daarom draagt NSGK € 2.500,- bij aan de oprichting van het wooninitiatief.

Startbijdrage Villa Eigenwijze Zoetermeer

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij