Menu overslaan
Samen sporten 30 april 2016 Reusel

NSGK maakt het mogelijk dat Stichting Bij Ons externe expertise kan inhuren om de ouders te professionaliseren. Daarom draagt NSGK € 5.000,- bij aan professionaliseren wooninitiatief.

Professionalisering Woonintiatief Bij Ons

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij