Menu overslaan
Samen sporten 15 april 2016 Overveen

NSGK maakt het mogelijk dat de bewoners van Stichting Dol-fijn straks in een gewone woonwijk kunnen wonen. Daarom draagt NSGK € 2.500 bij aan de oprichting van het wooninitiatief.

Startbijdrage

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij