Menu overslaan
Samen Spelen 25 maart 2016 Heerlen

NSGK maakt het mogelijk dat Speeltuin Rollbollebult een plek wordt waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Daarom draagt NSGK € 10.000,-- bij aan 'Vernieuwing MIJNspeel- en ontmoetingstuin Rollebollebult'.

Vernieuwing MIJNspeel- en ontmoetingstuin Rollebollebult

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij