Menu overslaan
Informatie en voorlichting 10 mei 2016 Zeist

NSGK maakt het mogelijk dat stichting Ovaal ouders traint om hun ervaring in te zetten om andere ouders te ondersteunen en adviseren. Daarom draagt NSGK € 20.000,- bij aan ontwikkeling van de training "Ouders, ervaren en deskundig.

Ouders; ervaren en deskundig

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij