Menu overslaan
Samen Spelen 2 juli 2016 BERLICUM

NSGK maakt het mogelijk dat de bezoekers met en zonder beperking het dorpshuis De Moerkoal zelfstandig in en uit kunnen en aan alle activiteiten kunnen meedoen. Daarom draagt NSGK € 11.500,- bij aan het toegankelijk maken van het dorpshuis.

Verbetering toegankelijkheid dorpshuis de Moerkoal

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij