Menu overslaan
Samen Spelen 31 mei 2016 Scherpenzeel

NSGK maakt het mogelijk dat CBS de Korenmaat een speelplek creeërt waar kinderen met en zonder beperking elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen spelen. Daarom draagt NSGK €15.000,- bij aan nieuwe speeltoestellen voor het schoolplein.

speelplein CBS De Korenmaat

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij