Menu overslaan
Informatie en voorlichting 26 januari 2016 Pijnacker

NSGK maakt het mogelijk dat stichting Zorgeloos met Diabetes naar School voorlichting geeft aan ouders en scholen. Doel is dat binnen regulier onderwijs zorg en ondersteuning wordt geboden aan kinderen met diabetes. Daarom draagt NSGK € 15.000,- bij aan voorlichtingscampagne "Met diabetes naar school".

Met Diabetes naar school

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij