Menu overslaan
Samen sporten 16 juni 2016 Amsterdam

NSGK maakt het mogelijk dat Stichting Cordaan activiteiten kan organiseren, waarbij kinderen en jongeren met een beperking de buurtbewoners ontmoeten, wat bijdraagt aan de beeldvorming van mensen met een beperking daarom draagt NSGK € 1.000,- bij aan het Festival der Mogelijkheden.

Con Cordaan

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij