Menu overslaan
Informatie en voorlichting 30 juli 2016 Utrecht

NSGK maakt het mogelijk dat ouders van kinderen met Rett-syndroom over voldoende informatie beschikken om gefundeerde keuzes te kunnen maken m.b.t. het leven van hun kinderen. Daarom draagt NSGK € 3.000,- bij aan het Symposium Rett Education 2016.

Rett Education

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij