Menu overslaan
Samen Spelen 18 juli 2016 Breda

NSGK maakt het mogelijk dat Skyway een bijdrage levert aan een inclusieve muziekevenement in Rotterdam. Daarbij worden jongeren met een auditieve beperking getraind, samen met jongeren zonder beperking. Daarom draagt NSGK € 20.000 bij aan het evenement Sencity Rotterdam en de training van 20 jongeren.

Sencity Rotterdam 2017

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij