Menu overslaan
Samen Spelen 13 april 2016 Beerta

NSGK maakt het mogelijk dat er in speeltuin 'Speulparadies' te Beerta voldoende speelmogelijkheden zijn voor kinderen met en zonder beperking, zodat zij optimaal samen kunnen spelen. Daarom draagt NSGK € 15.000,00 bij aan het project "Uitbreiding speelvoorziening voor gehandicapte kinderen".

Uitbreiding speelvoorziening gehandicapte kinderen

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij