Menu overslaan
30 augustus 2016 Son en Breugel

NSGK maakt het mogelijk dat Stichting Meedoen Werkt een leer-/werkcentrum kan opzetten dat erop gericht is jongeren met een beperking een passende werkplek te bieden in de vorm van dagbesteding en/of (betaald) werk. Daarom draagt NSGK € 15.000,00 bij aan project 'De Carrousel'.

Realisatie De Carrousel - leer-en werkcentrum Son en Breugel

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij