Menu overslaan
Informatie en voorlichting 23 oktober 2015 Baarn

NSGK draagt € 78.434,-- bij aan een inspirerend Vakantieboek met tips en ervaringen voor gezinnen met een kind met een lichamelijke beperking, opgesteld door Vereniging Spierziekten Nederland.

Vakantieboek

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij