Menu overslaan

Bart de Graaff Foundation

Ondernemers zijn de motor van onze samenleving. Maar voor ondernemende jongeren met een beperking is het moeilijk om een onderneming op te bouwen. Dat is een groot gemis. Niet alleen voor deze jongeren - zij kunnen hun ambities niet waarmaken - maar ook voor de samenleving. Want veel van deze ondernemers bieden producten met een grote maatschappelijke waarde.

Samen met de Bart de Graaff Foundation helpt NSGK deze jonge ondernemers, Bikkels genaamd, om hun eigen onderneming op te bouwen. Met raad en daad, én door intensieve begeleiding bij het verkrijgen van een financiering. Zodat zij groot kunnen denken en hun ondernemerschap maximaal kunnen ontwikkelen. Het Triodos NSGK Borgstellingfonds helpt bij de financiering. De VriendenLoterij heeft ook bijgedragen aan dit project.

De impact van dit project strekt verder dan de onderneming zelf. De successen van de Bikkels zijn een voorbeeld en inspiratiebron voor kinderen en jongeren met een handicap. Zij hebben nauwelijks succesvolle rolmodellen. Door de Bikkels zien ze dat je met een handicap ook kunt ondernemen, je eigen ambities kunt waarmaken en in je eigen levensonderhoud kunt voorzien. Door Bikkels te helpen met hun succes, helpen we ook het beeld te veranderen dat vaak bestaat van mensen met een handicap; het beeld dat op zichzelf een van de grootste drempels is voor veel kinderen en jongeren met een handicap.

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij