Menu overslaan
Samen Leren 4 september 2012 Breda

NSGK draagt bij aan het project kindercoachproject van stichting MEES, waarbij structurele integratie tussen kinderen met een beperking en kinderen vanuit reguliere opvang en onderwijs plaats vindt.

Kindercoachproject

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij