Menu overslaan
Informatie en voorlichting 16 augustus 2012 Utrecht

NSGK draagt bij aan helpdesk voor (familie van) meerderjarige migranten met een verstandelijke beperking.

Meerderjarigen met beperking in migrantenfamilies

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij