Menu overslaan
Samen Leren 22 juni 2012 Utrecht

NSGK draagt bij aan het project 'Het belang van ouders in Passend Onderwijs' dat de inspraak van ouders van een kind met een beperking m.b.t. het onderwijs van hun kinderen wil versterken.

Het belang van ouders in Passend Onderwijs

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij