Menu overslaan
Samen Spelen 18 mei 2012 IJsselstein

NSGK draagt bij aan de realisering van de nieuwe speeltuin Kloosterplantsoen, waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen.

Speeltuin Kloosterplantsoen

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij