Menu overslaan

Samen naar School

Terwijl andere kinderen elkaar ontmoeten op de school in de buurt, gaan kinderen met een handicap vaak naar een speciale school ver van huis. Hierdoor maken kinderen met een handicap nauwelijks vriendjes in hun eigen buurt. Met Samen naar School brengen we hier verandering in.

Een Samen naar School klas is een klas voor kinderen met een (meervoudige) beperking binnen een gewone school. Waar mogelijk doen de kinderen gewoon mee met de andere leerlingen, tijdens het kringgesprek, de muziekles, gym of het speelkwartier. En als het niet mogelijk is krijgen ze zorg, ondersteuning in hun eigen aangepaste klaslokaal.

Nicole Franssen, coördinator van het Samen naar School-project:'Mensen denken vaak: kinderen met een handicap kúnnen toch helemaal niet naar een gewone school? Want wat zie je het eerst als je iemand met een handicap ontmoet? Dat hij iets níet kan. Pas als je elkaar beter leert kennen, zie je dat hij ook allerlei dingen wél kan. Bij onze projecten is ontmoeting dan ook ons sterkste wapen. Ik bedoel: je hoeft kinderen niet te vertellen dat het leuk is om met elkaar te spelen; dat dóen ze gewoon. Dus zorgen we ervoor dat kinderen met en zonder handicap elkaar tegenkomen. Samen spelen, samen naar school gaan, samen sporten. Dan zien ze vanzelf dat ze van alles met elkaar kunnen.’’

Wederzijds leren

Samen naar school is geïnspireerd op ‘Stichting Klas op Wielen ’, een initiatief van Roeland Vollaard en mede mogelijk gemaakt door het Gehandicapte Kind. Dankzij deze stichting gaan in Alkmaar sinds 2011 kinderen met én zonder handicaps elke dag samen naar school.

 ‘Ik zie bij ons op school dagelijks dat kinderen met én zonder handicap veel van elkaar kunnen leren. Voor beiden kanten is het contact heel belangrijk. De reguliere leerlingen leren hoe het is om een handicap te hebben en hoe hiermee om te gaan. Andersom worden de kinderen met een handicap uit hun isolement gehaald. Ze worden niet alleen meer geprikkeld, maar kunnen ook meer prikkels aan. Je ziet ze groeien’.

‘Als kinderen van jongs af aan samen opgroeien, vinden ze het later ook heel gewoon om met elkaar te leven. Want hoe leer je samenleven als je de ander nooit tegenkomt? Het onderwijs zou daar veel meer op moeten inspelen. Een school die leert dat niemand wordt buitengesloten, bereidt voor op een samenleving waarin niemand wordt buitengesloten.’ 

Steeds meer klassen

Met Samen naar School zorgen we ervoor dat er nog veel meer van deze mooie klassen komen, onder meer met financiële en praktische steun bij de opstart van nieuwe klassen. En met succes: inmiddels zijn er al meer dan 30 Samen naar School klassen verspreid over Nederland. Zodat steeds meer kinderen met een ernstig meervoudige handicap naar school kunnen in hun eigen buurt, samen met hun broertjes, zusjes en buurtgenootjes.

Wilt u zelf een Samen naar School klas starten, of wilt u meer informatie over het project? Neemt u dan contact op met projectleider Joke Visser via jvisser@nsgk.nl.

Lees meer over Samen naar School

CBF Centraal Bureau Fondsenwerving ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling VriendenLoterij